Banken hielden u voor de gek: miljarden aan dividendbelasting misgelopen

Banken hielden u voor de gek: miljarden aan dividendbelasting misgelopen

snapshot

Foto: Mark Rutte op het Davos-forum afgelopen jaar. Bron: Screenshot Davos / YouTube.

 
Toen in 2008 de crisis uitbrak en de banken in zwaar weer verkeerden besloot de Europese politiek voor weldoener te spelen. De banken werden niet gestraft voor hun falen, maar mochten goedkoop geld lenen bij de Europese Centrale Bank (ECB) of ze werden gespekt met diverse hulppakketten. Allemaal gebaseerd op de garantie dat de arbeiders hun werk zouden blijven uitvoeren en de belastingaangiftes netjes zouden indienen. De miljarden hielpen de banken overeind, terwijl de werkloosheid onder de gewone arbeider om zich heen sloeg. Nu blijkt uit onderzoek van Cumex Files hoe de banken de Europese belastingbetaler bedanken: ze hebben ruim €55 miljard aan belasting ontweken.

Dus de bakker en de melkboer gingen failliet, maar de grote bank werd gespekt met cash. De dank van de banken aan de Europese belastingbetaler was als volgt: het ontwijken en ontduiken van belastingen, valsheid in geschrifte en ook het witwassen van gelden. Een undercover van Cumex Files laat nu dus zien op welke wijze banken omgaan met het grote geld. Follow the Money spreekt zelfs over ‘georganiseerde misdaad in krijtstreeppak’. U weet wel, van die mannen die rondlopen in pakken zoals Mark Rutte ze draagt. Met frauduleuze constructies en internationale samenwerkingsverbanden waren de banken in staat om dividendbelastingen te ontwijken en te ontduiken. Hierdoor liepen Europese staten miljarden aan inkomsten mis, inkomsten die hard nodig zijn voor investeringen in infrastructuur, onderwijs en zorg.

Paar reacties van burgers:

De onwetendheid is groot. Dat zie je aan reacties. Bijvoorbeeld Eugenie meent, dat een links progressieve politiek de oplossing is. Die is evenwel juist één belangrijk onderdeel van het probleem. Het bankwezen is helemaal niet autonoom maar wordt vanuit een paar voor ieder onzichtbare toppen gedirigeerd. Die toppen zitten in New York-Washington, Londen en Rome en worden massaal gesteund door grootbanken in diverse grotere landen. Het komt er zo ongeveer op neer dat een oud Romeins model van elites het voor het zeggen heeft en die propageren tegenwoordig juist een links progressieve politiek. De oplossing is veel moeilijker en dat betekent een systematische ontmanteling van de deep state. Dat lijkt een onmogelijke opgave omdat de grootmacht van de deep state alles en iedereen beïnvloedt op welk terrein ook. Juist op dit punt maakt linkse politiek de grootste fouten. Rechtse politiek snapt het probleem trouwens ook niet. Je kunt evenzo stellen dat de elite eigenaar is van het belangrijkste deel van de christelijke godsdienst. De groepen, die het bankwezen beheersen, zijn min of meer dezelfde als die godsdienst beheersen dan wel op elkaar in spelen.

Opvallend bericht, en wel om het volgende, Nederlandse banken werden geld toege]stopt door de Nederlandse overheid, en dat werd zelfs tegen de wil van sommigebanken toegstopt die het dienden te accepteren. Over het door de overheid toegestopte geld (geld dat de overheid zelf helemaal niet had) werd vervolgens door de overheid een woekerrente vanmaar liefst 17% gerekend, iets dat bij een private bank net wordt geaccepteerd, daarnaast had de overheid de clausule in het opgelegde contract vastgelegd dat er een aflossingsboete van maar liefst 50% moest worden afgetikt indien een bank vervroegd wilde aflossen. UIteindelijk heeft de staat grof verdiend aan de verplichte hulp van de overheid. Daarnaast waren die banken vooral in de problemen gekomen door staatschulden die zijn in de boeken heeft staan. Een gezonde situatie is wanneer banknen inderdaad om zouden vallen, dan kan je bestuurders vervolgen, de gezonde delen worden verkocht, de investeerders verliezen op hun investering, en de spaarders zijn min of meer zeker, indien echt nodig zou de overheid daar kunnen inspringen, wat veel goedkoper zou zijn. Het grote probleem is echter die enorme staatsschulden die in de boeken staan, bij faillisement, dan worden die schulden opeisbaar, echter de schulden zijn zo hoog dat de diverse overheden, geen enekele mogelijkheid hebben om hun eigen schulden af te lssen, wat inhoud dat de perverse samenwerking tussen overheden en banken, goedkoop geld lenen voor het financieren van onverantwoorde staatsleningen/uitgaven, maakt dat obverheden die banken niet kunnen laten omvallen, de omvallende banken zou omvallende overheden als gevolg hebben. Massale afschrijvingen, en desastreuze gevolgen voor de partijkartellen in de diverse landen die deze situatie hebben veroorzaakt. IJsland, heeft de banken niet geholpen, heeft de burgers geholpen, had zelf geen schrikbarend hoge staatsschuld, de banken vielen om en de bestuurders konden wordenvervolgd en in de bank gegooid.

Echter wij doen alsof de banken te groot zijn om te falen, terwijl in feite overheden die (zeker sinds de EUSSR) op veel te grote voet leven te groot zijn om te falen.

Nu ben ik in de regel tegen elke vorm van belasting zolang de overheid zich bemeoeit die helemaal niet met haar kerntaken te doen hebben, het probleem is dan ook niet een zogenaamd mislopen van inkomsten, het probleem is de steeds verder groeiende uitgaven, terwijl het volk al financieel wordt uitgeknepen.

 

Please follow and like us:

Leave a Comment