Laat de bank de bank, steun kleine ondernemingen.

Actiefgeld Logo

Actiefgeld is opgericht omdat we geloven in het principe van ruilhandel. Ruilhandel waarbij geld een centrale rol speelt zoals het ooit bedoeld was. Zonder tussenkomst van partijen met een verdienmodel. Geld niet als doel maar als middel.

De kredietvrager plaatst zijn kredietaanvraag in de vorm van een advertentie op actiefgeld.nl. Door Creditsafe zal er een krediet-rating bij de advertentie getoond worden. Ondernemende investeerders zullen vervolgens contact met de kredietvrager opnemen om tot een akkoord te komen, gesteund door hun ervaring, gevoel en de Creditsafe check.

Wij vinden het belangrijk dat bedrijven en mensen met goede ideeën de (financiële) mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen.

Sinds de banken zichzelf aan banden hebben gelegd wat betreft het uitlenen van geld, zal de kredietverstrekking ook uit andere hoeken moeten komen zodat goede initiatieven uit de verf kunnen komen. Ook hier zien we vanuit het sociale vlak ontwikkelingen waarbij mensen en/of bedrijven elkaar onderling geld lenen, zoals dat steeds meer middels het populaire crowdfunding gebeurd.

Daarnaast zien we dat het voor investeerders steeds lastiger wordt om een redelijk rendement te halen: De spaarrente bij de banken is bijna nihil en de beurs kent haast elk jaar een zo’n forse dip waardoor het jaarlijks opgebouwd rendement in rook opgaat. Rechtsreeks investeren in goede bekende lokale bedrijven geeft een hogere kans om het geld wel te laten renderen.

Actiefgeld zorgt voor een platform waar kredietvrager en investeerder met elkaar in contact komen. Waar indien gewenst de investeerder wel of niet kan varen op de Creditsafe check, hetgeen inzicht geeft op het risico dat de investeerder neemt.

Iets in het idee zien is dat het risico waard? Iedere ondernemer neemt risico.

Een ondernemende investeerder laat zich niet vertellen waar hij wel of niet in moet investeren. Hij bepaalt door zijn jarenlange ervaring waar hij wel heil in ziet en waar niet in. Wie zijn wij dan om daar aan te tornen. Dit platform is er op ingericht om investeerder en kredietvrager bij elkaar te brengen.

Geen tussenkomst meer van een financieel bureau; rechtstreeks zaken doen met elkaar.

Help elkaar te groeien met financiële middelen, maak het geld actief!

Handige tips voor een succesvolle crowdfundingactie

Wilt u een product op de markt brengen of heeft u schitterende ideeën voor een nieuw project? Het rondkrijgen van de financiering kan een hinder zijn om deze dromen waar te maken. Wellicht heeft u te weinig verstand van zaken of werken de banken simpelweg niet mee. Het einde is niet in zicht: crowdfunding is de uitkomst voor u. In deze blog vindt u tips voor het opzetten van een succesvolle crowdfundingcampagne.

Een duidelijk ondernemingsplan

De eerste stap voor een goede crowdfundingactie is het formuleren van een helder ondernemingsplan. In eerste instantie is dit plan van belang voor uzelf. Het opstellen van een dergelijk plan verplicht uzelf om uw idee duidelijk te beschrijven en dit concreet in kaart te krijgen. Op deze manier heeft u alles overzichtelijk op een rijtje staan en kunt u dit als leidraad gebruiken. Uw plan is tevens een bepalende factor voor het overtuigen van de investeerders. In dit ondernemingsplan is het belangrijk een aantal aspecten te benoemen, zoals een financieel plan, een omschrijving van het idee en een marketingplan.

 Gebruik storytelling

Bent u overtuigt van uw idee, maar zien investeerders hier nog weinig in? Wellicht kan u het op een andere manier verwoorden. U ziet het misschien al helemaal voor u, maar de investeerder niet. Het inzetten van storytelling kan hier verandering in brengen. Een persoonlijk verhaal geeft investeerders een kijkje achter de schermen en wekt sympathie op. In dit verhaal kunt u uw ideeën onderbouwen en uw achtergrond vertellen. Het vertellen van uw verhaal, zal ervoor zorgen dat potentiële investeerders zich kunnen inleven en het project ook daadwerkelijk gaat leven bij hen.

Benut feedback

Ziet de ene investeerder niks in uw idee? Deze persoon zal hier wellicht zijn of haar redenen voor hebben. Op basis van ervaringen, gevoel en de Creditsafe Check bepaalt men of men wel of niet wil investeren. Indien een investeerder contact met u heeft gehad over uw idee en besluit er niet voor te gaan, is het verstandig na te gaan waarom deze beslissing is genomen. Wanneer dit bruikbare feedback is, kan u deze namelijk goed benutten om bijvoorbeeld uw ondernemingsplan aan te scherpen of aan te passen. Dit kan ervoor zorgen dat de andere investeerder wel kansen ziet in uw ideeën en u kunt beginnen met uw project!

Betrek investeerders in het project

Als kredietvrager kan het zeer gunstig zijn om ambassadeurs te hebben voor uw project. Deze maken namelijk gratis reclame voor uw project. Naast uw vrienden en familie, kunt uw investeerders ook als ambassadeurs zien. Betrek hen in de gaande ontwikkelingen en laat hen ook input leveren. Op deze manier zullen zij zich betrokken voelen. Ambassadeurs zullen zich positief uitlaten over uw project en dit zal u meer naamsbekendheid of goede resultaten opleveren.

Leg contact middels Actief Geld

Wij van Actief Geld zien een toekomst in crowdfunding voor kredietvragers en investeerders. Het contact tussen beide partijen is zeer belangrijk en dat faciliteren wij graag middels dit platform. Door bovenstaande tips te gebruiken, wordt er niet met geld gezaaid, maar maakt men verstandige beslissingen en vergroot u de kans dat er deuren open zullen gaan.

www.actiefgeld.nl

Please follow and like us:

Leave a Comment